Novinky z výstav

  • Jackov krátky popis a poznámky

    zdvihák je výška zdvihu malého (menej ako 1 m) najjednoduchšieho zdvíhacieho zariadenia. má dva druhy mechanického a hydraulického typu. mechanický zdvihák naskrutkuje ďalší stojan a dva, pretože hmotnosť pri malej prevádzkovej námahe sa zvyčajne používa na mechanické údržbárske práce v stavbe ...
    Čítaj viac