Novinky z výstavy

  • Jackov stručný popis a poznámky

    zdvihák je výška zdvihu malého (menej ako 1 m) najjednoduchšieho zdvíhacieho zariadenia. má dva druhy mechanického a hydraulického typu. mechanický zdvihák zaskrutkujte ďalší stojan a dva, pretože váha z malého prevádzkového úsilia sa všeobecne používa na mechanické údržbárske práce v ...
    Čítaj viac